Scheidingsmediation

Scheidingsmediation

Scheidingsmediation

Wat zijn de rollen van een bemiddelaar? wakeme Als bemiddelaar voer je de dialoog. Je kiest de kant van de klagende partij en de herstellende partij. Ook bemiddel je tussen verschillende geschillen, zoals wie er voor het kind zorgt na de scheiding. Al deze rollen zijn erg belangrijk. Ze beschermen niet alleen de betrokken partijen, maar houden ook een bemiddelingsteam aan het werk. In het bemiddelingsproces zal de bemiddelaar alle klachten en suggesties van alle partijen opnemen voor het welslagen van de interactie. Hoewel de rol van bemiddelaar is om te bemiddelen, betekent dit niet dat er een andere bemiddelaar aanwezig moet zijn. Er moet er maar één aanwezig zijn zodat hij alle andere onderdelen van het programma voor zijn rekening neemt. Het traject van mediation duurt vaak een aantal maanden of langer.

Net als in deze gevallen probeert de bemiddelaar de basis van de problemen te begrijpen. Het uiteindelijke doel van de bemiddelaar is om te zorgen voor een vlotte ontmoeting, zodat iedereen aan elkaars behoeften kan voldoen. Daarom moet de bemiddelaar alle verschillende persoonlijkheden in de ruimte bij elkaar kunnen houden. In de vergadering moet de bemiddelaar heel voorzichtig zijn met welke vragen worden geduwd. Als de bemiddelaar niet de tijd neemt om de andere partij te begrijpen, wordt bepaald gedrag niet op de juiste manier aangepakt. Aan de andere kant, als de bemiddelaar de andere partij ondermijnt, verliest hij de belangen van de partijen die geacht worden de partijen te zijn tijdens de probleemoplossingssessie. Indien nodig kan hij proberen een deal te sluiten met de klagende of toegeeflijke partij. Op deze manier wordt de bemiddelaar terugverwezen naar en kan hij zichzelf positioneren als een "vurige"

Er zijn enkele gevallen waarin een bemiddelaar kan worden ingeschakeld, zoals wanneer:

– De onderhandelingstabel is vooral handig omdat het iedereen in staat stelt om hun mening te uiten en ook om uit te drukken waarom ze zo sterk voelen voor een specifieke kwestie. Het is gemakkelijk om uw zorgen aan iedereen te adresseren en ze kunnen zeer gewaardeerd worden.- De disciplinetabel is nuttig omdat het op een vreedzame manier tot het geliefde feest gericht is. Het stelt iedereen in staat om te vertellen waarom ze zich voelen zoals ze zich voelen, zodat ze hun problemen met iedereen kunnen oplossen.- De discussietabel is vooral handig omdat zulke tabellen mensen helpen om ruzie te voorkomen. Het dwingt hen om helder te denken, zodat ze het probleem niet tot het einde van het gesprek slepen of het veroorzaakt misverstanden waardoor het werk van de advocaat te lastig wordt

Dus, wat is de rol van een bemiddelaar in een familie-echtscheidingsprocedure? Hoewel het erg belangrijk is, wordt het vaak niet geroepen om een ​​specifiek probleem op te lossen en kan het alleen worden gebeld als er een aantal problemen zijn die moeten worden aangepakt. Enkele van de problemen kunnen zijn: scheiding en echtscheiding, voogdij en kinderbijslag, toegang en bezoek, enzovoort.